Partnerzy, Patroni, Sponsorzy

PATRONAT HONOROWY

Burmistrz Miasta Ostróda
Zbigniew Michalak
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin
Arcybiskup Warmiński
Józef Górzyński

DOFINANSOWANIE:

Zadanie współfinansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Patroni medialni: